Aktiviteter

Härliga närområden

Det finns härliga strövområden för både sommar- och vinterpromenader runt knuten och nära till elljusspår och plogade isbanor vintertid

 • Fint sommar- och vinterfiske efter gädda och abborre
 • Gott om bär när det är säsong
 • 167 arter fåglar observerade från tomten
 • Över 10 000 ringmärkta fåglar
 • Ringmärkning bedrivs ibland på morgnarna under vår och sommar
 • Kurser, inspirationskvällar och work-shop i sidenbandsbroderi (Kreativt Broderi)
 • Försäljning av broderimaterial (Kreativt Broderi)
 • Snö & Vattenevent (Snö & Vattenevent i Piteå AB)


Lovely surroundings

There are lovely hiking areas for both summer and winter walks around the knot and close to tracks and plowed ice rinks in wintertime

 • Nice summer and winter fishing for pike and perch
 • Plenty of berries when it’s season
 • 167 species of birds observed from the site
 • Over 10,000 ringed birds
 • Ringing of birds is sometimes conducted in the mornings during spring and summer
 • Courses, inspiration evenings and work-shop in silk ribbon embroidery (Creative Embroidery)
 • Sales of embroidery materials (Creative Embroidery)
 • Snow & Water Events (Snow & Water Events in Piteå AB)