Avstånd

Avstånd från the Yellow Cabin

The Yellow Cabin ligger mycket vackert – men det finns mer i närheten.

Avstånd (tid med bil)

 • Piteå centrum – 5 km (9 min)
 • Noliaområdet – 4 km (7 min)
 • Närbutik – 3 km (6 min)
 • Golfbana i Piteå – 7,5 km (12 min)
 • Golfbana i Luleå – 60 km (45 min)
 • Golfbana i Boden – 74 km (54 min)
 • Golfbana i Skellefteå – 91,5 km (1 h 6 min)
 • Lindbäcksstadion – 13 km (14 min)
 • LF Arena – 4 km (6 min)
 • Piteå havsbad – 16 km (20 min)
 • Närmaste busshållplats – 2,3 km (3 min)
 • Luleå flygplats – 55 km (52 min)
 • Järnvägsstation Älvsbyn – 54 km (45 min)
 • Järnvägsstation Luleå – 54,5 km (45 min)
 • Busstation – 4,5 km (7 min)
 • Musikhögskolan/Acusticum – 3,5 km (6 min)
 • Elljusspår – 3 km (4 min)

Distances from the Yellow Cabin

The Yellow Cabin is situated very beautifully – but there is more to see.

Distance (time by car)

 • Piteå city center – 5 km (9 min)
 • Nolia area – 4 km (7 min)
 • Convenience store (ICA) – 3 km (6 min)
 • Golf course in Piteå – 7.5 km (12 min)
 • Golf course in Luleå – 60 km (45 min)
 • Golf course in Boden – 74 km (54 min)
 • Golf course in Skellefteå – 91,5 km (1 h 6 min)
 • Lindbäcksstadion – 13 km (14 min)
 • LF Arena – 4 km (6 min)
 • Piteå havsbad – 16 km (20 min)
 • Nearest bus stop – 2.3 km (3 min)
 • Luleå Airport – 55 km (52 min)
 • Älvsbyn Railway Station – 54 km (45 min)
 • Luleå Railway Station – 54.5 km (45 min)
 • Bus Station – 4.5 km (7 min)
 • Music School / Acusticum – 3.5 km (6 min)
 • Illuminated tracks – 3 km (4 min)